เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
   
 
 

 


  ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจากประเทศกัมพูชา และร่วมกิจกร...
   

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจั...

  พิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์อบรมเ...
    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพช...
  มอบเกียรติบัตรให้กับเหล่าบัณฑิตน้อย ศูนย์อบรมเด็กก...
    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพช...
  ร่วมกิจกรรมงานพิธีบายสีสู่ขวัญ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำ...
    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ร่วมกิจกร...
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
ขบวนฟ้อนรำ จันทบเพชร เครื่องเลือบพันปี ครั้งที่ 32
เครื่องเคลือบพันปี 2566 สัญญาฮักสงกรานต์ ตำบลจันทบเพชร

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน