ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ประจำปี2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน [ 3 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
สรุปประเด็นปัญหาจากการจัดประชุมชี้เเจงทำความเข้าใจการใช้บัญชีราคาประเมิณทรัพย์สิน [ 12 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................