เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน [ 3 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]5
3 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]3
4 สรุปประเด็นปัญหาจากการจัดประชุมชี้เเจงทำความเข้าใจการใช้บัญชีราคาประเมิณทรัพย์สิน [ 12 มี.ค. 2567 ]3
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]10
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2567 ]13
7 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]9
8 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]14
9 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]7
10 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]7
11 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน [ 22 ม.ค. 2567 ]6
12 กำหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ำ ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน [ 16 ม.ค. 2567 ]12
13 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainnable Development Goals:SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียล [ 5 ต.ค. 2566 ]43
14 ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]25
15 เชิญชวนผู้ที่สนใจ "โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566" [ 18 ก.ค. 2566 ]30
16 บัญชีราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2529(เพิ่มเติม) [ 17 ก.ค. 2566 ]45
17 ผลการสอบคัดเลือกพนักงาน เทศบาลตำแน่งประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชากรในตำแน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ [ 2 มิ.ย. 2566 ]53
18 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 พ.ค. 2566 ]43
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 พ.ค. 2566 ]45
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8