เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลตำบลจันทบเพชรจึงขอประกาศรายชื่อ และขึ้นบํญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเหป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ