เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง [ 21 ส.ค. 2562 ]82
62 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 ส.ค. 2562 ]88
63 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไป [ 9 ส.ค. 2562 ]84
64 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไป [ 30 ก.ค. 2562 ]88
65 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง สังคหวัตถุ 4 หลักธรรรมของการทำงานร่วมกับผู้อื่น [ 3 เม.ย. 2562 ]84
66 ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ม.ค. 2562 ]85
67 จดหมายข่าวงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 21 พ.ย. 2561 ]85
68 ประชาสัมพันธ์ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 30 ก.ย. 2561 ]88
69 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561 [ 29 ส.ค. 2561 ]91
70 ประชาสัมพันธ์แผนการออกให้สำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]86
71 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]89
72 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]87
73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนออกให้บริการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2560 ]89
74 ขอความอนุเคราะห์เปิดประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2560 ]85
75 แบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2559 ]91
76 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน [ 20 พ.ย. 2559 ]95
77 ประชาสัมพันธ์แผนการออกให้สำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559) [ 15 พ.ย. 2559 ]93
78 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]83
79 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]89
80 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดประกาศ [ 7 มี.ค. 2559 ]80
 
|1|2|3หน้า 4|5