เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอร์ม)

    รายละเอียดข่าว

แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอร์ม)

    เอกสารประกอบ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอร์ม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ