เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) [ 27 มิ.ย. 2565 ]6
2 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ [ 23 มิ.ย. 2565 ]7
3 ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่2 [ 21 มิ.ย. 2565 ]12
4 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี2564-2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]14
5 บริการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]16
6 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา ๒ ตำแหน่ง [ 6 มิ.ย. 2565 ]17
7 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สสช. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) [ 31 พ.ค. 2565 ]25
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาลครั้งที่ 1 [ 18 พ.ค. 2565 ]23
9 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]61
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 15 มี.ค. 2565 ]54
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]64
12 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 28 ก.พ. 2565 ]74
13 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]64
14 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 23 ก.พ. 2565 ]68
15 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]86
16 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 11 ม.ค. 2565 ]97
17 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 11 ม.ค. 2565 ]92
18 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]99
19 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2564 ]100
20 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5