เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  "การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด 2563"
    "การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด 2563" โดยเทศบาลตำบลจันทบเพชร และ อบต.สายตะกู ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแ...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
    วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องหอประชุม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นายสันต...
  โครงการกีฬาและนันทนาการ
    พิธีเปิด โครงการกีฬาและนันทนาการ "การฝึกทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุบอล" รุ่นอายุ 8 - 12 ปี ณ สนามกีฬาเทศบ...
  ประชุมสภา
    การประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจันทบ...
 
นางรำตำบลจันทบเพชร โดย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
ขบวนแห่ งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 2562

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562