เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]16
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]17
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]19
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]16
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]15
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]16
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]62
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]60
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]59
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]58
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]59
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]58
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]61
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]59
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]59
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]61
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]59
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]60