เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรืี่อง รับสมัครพนักงานเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]72
2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]107
3 แบบขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล (โบนัส) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]107
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 4 พ.ย. 2563 ]101
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับ - โอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 22 ต.ค. 2563 ]120
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ต.ค. 2563 ]114
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การปรัปรุงโครงสร้างระดับตำแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่นในตำแหน่งปลัดเทศบาล [ 31 ส.ค. 2563 ]112
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล [ 25 ส.ค. 2563 ]107
9 ใบลา [ 20 ก.ค. 2563 ]118
10 ใบลาพักผ่อน [ 20 ก.ค. 2563 ]103
11 คำร้องขอโอนย้าย [ 20 ก.ค. 2563 ]109
12 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2562 ]106
13 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 ม.ค. 2562 ]100