เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองการศึกษา

นางวันดี  สุขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชนนิกานต์ พิบูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรกันย์  สุวงศ์
นางสายรุ้ง นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภาดา ภาระจ่า
นางสุกัญญา  ดาศรี
ผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการ

นายสรรพกิจ กล้าหาญ


จ้างเหมาบริการ