เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ