เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานประชาสัมพันธ์ จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง    เอกสารประกอบ จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ