เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก่รรับสมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ"

    รายละเอียดข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก่รรับสมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ" เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิยชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน ที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ

    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก่รรับสมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ