เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลจันทบเพชร ขอประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 " ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย" ด้วยในปี พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 เพื่อเป็นการแสดงความรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และพระราชบัฐฐัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย WWW.law.go.th

    เอกสารประกอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ