เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลจันทบเพชรได้ประกาศเพื่อสรรหาบุคคล และเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ตามประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว และเทศบาลตำบลจันทบเพชรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัครเรียบร้อยแล้ว และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลจันทบเพชร เพื่อทำการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ