เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ชื่อ : โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ