เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

แผนภาพอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ที่จะดำเนินการจัดเก็บไหนปี พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Eng
กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง