เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]99
42 ถวายแเทียนพรรษา [ 8 ก.ค. 2563 ]94
43 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง งดการจำหน่ายสินค้าและการเก็บค่าเช่าอาคารตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ชั่วคราว) [ 29 มิ.ย. 2563 ]104
44 ประกาศ บัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 พ.ค. 2563 ]109
45 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ค. 2563 ]131
46 ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ [ 27 เม.ย. 2563 ]100
47 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]100
48 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]93
49 จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]88
50 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 24 มี.ค. 2563 ]77
51 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 17 ม.ค. 2563 ]103
52 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 14 ม.ค. 2563 ]104
53 รับชำระภาษีนอกเวลาราชการ [ 24 ธ.ค. 2562 ]67
54 การแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]87
55 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอร์ม) [ 20 ก.ย. 2562 ]98
56 ประชาสัมพันธ์ #ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนหางาน ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 62 [ 29 ส.ค. 2562 ]102
57 ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประเภท ทั่วไป [ 26 ส.ค. 2562 ]88
58 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประเภท ทั่วไป [ 26 ส.ค. 2562 ]99
59 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2562 ]87
60 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2562 ]83
 
|1|2หน้า 3|4|5