เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหาร 2565

    รายละเอียดข่าว

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหาร 2565

    เอกสารประกอบ

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหาร 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ