เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2560    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง