เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรม 5 ส .


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพช ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ทำความสะอาดและจัดเตียมสถานที่ ณ บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เพื่อจะดำเนินกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21