เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู


วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เทศบาลยตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย -ช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอัมปิ้ล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานร่วมฝ่ายไทย และนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั้ง 2 ประเทศจำนวนประมาณ 500 คนมาร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21