เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


"โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2565"


เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมลงนาม MOU "โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2565" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ช่วง 13.00 น. นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาหน้า ว่าที่การอำเภอบ้ากรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-31
2024-05-14