เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ลงพืนที่ มอบเตียง รถเข็นผู้ป่วย ผู้พิการแต่กำเนิดและผู้ป่วยติดเตียง


ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด
ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 , 3, 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลจันทบเพชร
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-15
2024-02-13
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-14
2023-12-20
2023-12-15
2023-11-02
2023-10-26
2023-10-25