เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมคณะ ได้ต้อนรับ นายพนม เทียนทอง ปลัดอาวุโส นางยศสุดา สุขเป็ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวด พร้อมคณะผู้นำอปท.บ้านกรวด ข้าราชการ พนักงานทุกแห่ง ในโอกาสประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-15