เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการอบรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสุงและเบาหวาน และโครงการหมู่บ้านสะอาด ม.2


วันที่ 17 ก.ย. 2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมายให้ นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสุงและเบาหวาน และโครงการหมู่บ้านสะอาด พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่่ รพสต.สายโท 5 ใต้ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดร่วมเปิดโครงการที่บ้านหนองคุม ม.2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ # งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร

2024-02-15
2024-02-13
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-14
2023-12-20
2023-12-15
2023-11-02
2023-10-26
2023-10-25