เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายอนุชา ทำอาษา ม.13 2.น.ส.รมัย เครือมนต์ ม.13 มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 ราย ได้แก่ 1.นายกำพล สำแดงเดช ม.6 2.นางบุญเลี้ยง แสนกล้า ม.12

2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24