เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันทบเพชร และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันทบเพชร (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2567


วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานวางแผนสถิติ นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิดประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันทบเพชร และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันทบเพชร (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2567 ร่วมกับคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24