เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ควบคุมไข้เลือดออก ม.6 บ้านสายโท 7


วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย กองสาธารณสุขฯ นำโดย นายจักรกฤช เคล้าพิมาย นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24