เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการ ท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายธนา ยะปะตัง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการ ท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลจันทบเพชร และเพื่อเป็นการรปลณูกจิตสำนึกให้ประชาชน ผู่้นำหมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานเทศบาลฯได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว
2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24