เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ #เทศบาลตำบลจันทบเพชร จำนวน 1 แผ่น ให้แก่ 1. นายเจริญชัย วงศ์มลฑล รองประธานสภาเทศบาลฯ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แผ่น ได้แก่ 1. นายสุธี ราศีทอง สมาชิกสภาเทศบาล 2. นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาล 3. นายอำพันธ์ เรืองเรือ นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจันทบเพชร

2024-07-18
2024-07-12
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24