เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมงานพิธีบายสีสู่ขวัญ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ร่วมกิจกรรมงานพิธีบายสีสู่ขวัญ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะเป็นผู้สร้างอนาครที่ดีให้ประเทศชาติต่อไป
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21