เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6เหนือ


วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6เหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ กรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกฑณ์ฯ/ นายเชาวรินทร์ แท่นดี ท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวด/ นายพีระพลศิลป์ ท่วมไธสง ผอ.รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ / พันตรี มณเฑียร มีเคลือบ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2604/ ร้อยโท คัมภีร์ ดาพัวพันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังสุรนารีที่ 222 นางขนิษฐา อุทุมพร ประธานกลุ่มสตรี/อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทบเพช ร่วม “กิจกรรมโครงการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6เหนือ “ ณ.อาคารเรียนหลังใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6เหนือ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21