เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการ 1 อำเภอ 1 โครงการสำคัญ (ระยะกลางน้ำ)


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 โครงการสำคัญ (ระยะกลางน้ำ) โดยมี นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอบ้านกรวด ป็นประธานเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โครงการสำคัญ ในชื่อ โครงการขยายผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ณ บ้านสายโท ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นความร่วมมือในหมู่บ้านระดับคุ้มบ้านด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การดำเนินการเรื่องถังขยะเปียกลดโลกร้อนรายครัวเรือน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการร่วมกันบำรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21