เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2567


วันที่ 30 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจันทบเพชร และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วม "กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2567 " ณ บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-31
2024-05-14