เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบายแบกเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบายแบกเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ⏰⏰⏰ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ⏰⏰⏰ ณ สนามกลางกีฬาเทศบาลตำบลจันทบเพชร
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-31
2024-05-14