เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย


วันที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย ณ. บ้านสายโท 5 กลาง ม.13 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21