เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจันทบเพชร นาย สันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานเปิด "โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน.ชุดปฏิบัติการที่ 222 พนักงานเทศบาล และประชานผู้สูงอายู ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร จำนวน 130 คน เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวินให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21