เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ


วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ร่วมกับ อบต.เขาดินเหนือ และ อบต.สายตะกู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย มี นายบุญเต็ม กัลยาพาณิช เป็นประธาน ในพิธี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข้มแข็งให้กับประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21