เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการหมู่บ้านสะอาด


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลจันทบเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสะอาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม "โครงการหมู่บ้านสะอาด" ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ ม.5 บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21