เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายบุญเต็ม กัลยาพาณิชย์ นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานพิธีเปิด” โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันทบเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ #นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด ครู/นักเรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นางขนิษฐา อุทุมพร ประธานกลุ่มสตรี/อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาณรูปแบบวิถีขนบธรรมเนียมประเพณี 2.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกัน 3.เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 4.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลจันทบเพชร
2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21