เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 2 เส้น


วันที่ 20 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุม นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 2 เส้น ในหมู่บ้านสาย โท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ในอนาคต แก้ปัญหาด้านการสัญจรให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-31
2024-05-14