เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ