เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ในคราวประชุมสมัย สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงกำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ