เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


"โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2565"


เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมลงนาม MOU "โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2565" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ช่วง 13.00 น. นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาหน้า ว่าที่การอำเภอบ้ากรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19