เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพืนที่ มอบเตียง รถเข็นผู้ป่วย ผู้พิการแต่กำเนิดและผู้ป่วยติดเตียง


ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด
ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 , 3, 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลจันทบเพชร
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20