เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการ "การนวดแผนไทย"


โครงการ "การนวดแผนไทย" ร่วมสานต่อองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพสร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายแก่ตนเอง และชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20