เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมิถุนายน 2565


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำยลจันทบเพชร มอบหมาย เจ้าหน้าที่บริบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20