เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท 6 เหนือ ประชุมร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565


วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท 6 เหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานเปิด พร้อมด้วย นางขนิษฐา อุทุมพร ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ /คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และแต่งตั้งกรรมการบริการศูนย์ฯ ณ.ห้องประชุมเทศบาลจันทบเพชร #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลจันทบเพชร
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26